top of page
Shamanisme i dagligdagen
Hvis man virkelig vælger at arbejde med shamanismen, bliver det en livsstil og ikke blot en aktivitet, der foregår på et kursus i ny og næ. 

Samfundets nøgleperson
I den vestlige verden er det nok de færreste, som arbejder shamanistisk på et dybere plan, der bliver betragtet som områdets viise person eller helt naturligt er den, man opsøger ved sygdom og problemer. Sådan har det ellers været i de traditionelle, shamanistiske samfund. En moderne shaman har typisk en besøgstid, som enhver anden behandler, og arbejdet med klienten udføres på en måde, der er tilpasset det samfund, vi lever i. 

 

Den moderne shaman
Udenfor den officielle besøgstid fungerer den moderne shaman / medicinmand / helbreder på lige fod med andre i samfundet med hverdagens gøremål, indkøb, ferier o.s.v. Tiden bruges også til ceremonier og ritualer dedikeret det spirituelle arbejde for jorden og universet. En vigtig del af shamanens arbejde er at bidrage med healing og balance til den verden, vi lever i.  
Arbejdet med åndeverdenen er helt essentielt for den, der arbejder shamanistisk, og han vil i det daglige forbinde sig med elementerne, med naturen og sine åndehjælpere. 

Vi har mistet de spirituelle rødder
Vi lever i en moderne verden, hvor mange ikke længere anerkender det guddommelige aspekt af livet og ej heller anser natur, dyr eller planter for at være andet end en ressource, vi kan bruge af. I stedet for at leve på jorden med respekt og ydmyghed, behandler vi den hårdhændet og uden omtanke for, at den fortræd vi gør med forurening, overforbrug, skovfældning, industri og meget mere, ikke blot giver synlige resultater i form af udrikkeligt vand, udryddede dyre- og plantearter, syge dyr og mennesker, men også fjerner os mere og mere fra kontakten til vores spiritualitet og åndelige udvikling. 

Spirituel vækkelse
Shamanens kald består blandt andet i at arbejde for en større balance på jorden. Gennem bevidste handlinger, bøn, ceremonier, energiarbejde og ved at stå til rådighed for dem, der har brug for hjælp. For omkring 80 år siden besluttede q'ero indianerne i Peru, at det var tid til at dele deres visdom med resten af verden. Fordi Moder Jord led og havde brug for, at flere mennesker tog den gamle visdom til sig for at kunne bidrage til en større balance på jorden. Siden da har mange vesterlændinge mærket kaldet fra Apu'erne (bjergånderne) og de ældgamle spirituelle veje. Ikke kun i Peru, men fra mange forskellige steder i verden.

Nærmiljøet
Den moderne shaman arbejder dog ikke hele tiden med de store perspektiver for øje. Ifølge min egen overbevisning er det ligeså vigtigt at være det gode eksempel i sit nærmiljø og sin egen husholdning i kraft af de valg, man tager, som det er at sende positiv energi ud i verden. 

For mig er det blevet en selvfølgelighed at gøre en indsats i mine daglige valg for at hjælpe Moder Jord og den overlast, hun lider. Jeg søger at tage miljømæssige hensyn i mit valg af opvaskemiddel, rengøringsmidler o.s.v. Jeg køber meget økologisk, tænker rigtig meget på dyrevelfærd, sparer på  strømmen, har valgt opvaskemaskine og tørretumbler fra samtidig med, at jeg er mig pinligt bevidst om, at der er områder, som jeg endnu ikke har sat mig ordentligt ind i, og derfor stadig kan lære noget om.

 

Med fornuft og omtanke
Jeg tror ikke på fanatisme, men på at jeg som et moderne menneske kan praktisere shamanismen i mit liv gennem bevidste valg og ikke udelukkende åndelig praksis. Vi lever trods alt i den fysiske verden med vores fysiske krop, så det shamanistiske arbejde handler langt fra blot om at kommunikere med åndeverdenen.

Målet for mine valg er et langt stykke af vejen ønsket om at styrke sundhed og kraft for både den verden, jeg lever i, men selvfølgelig også for mig og min familie. For hvad nytter det, at jeg på den ene side beder bønner for en bedre verden og mindre forurening, og på den anden side vasker 2 bluser af gangen i vaskemaskinen eller køber ikke-økologiske fødevarer, når disse valg er med til at forurene og ødelægge jordens økosystem?  

Selvindsigt der styrker
Den moderne shaman lytter til sin intuition og vil typisk have en anden måde at håndtere konflikter og udfordrende situationer på, end et menneske, der ikke arbejder shamanistisk.  Shamanen er dog langt fra “perfekt”. Shaman eller ej, så har vi alle mange ting at lære livet igennem og må også konstant arbejde med vores egne skyggesider og drømme. Det giver indsigt og visdom, som er uundværlig i det shamanistiske arbejde generelt.

Inspiration
Hvis shamanismen virkelig kommer under huden på én, så bliver det en naturlig del af ens liv, og den kraft man udvikler undervejs i sin spirituelle udvikling, vil helt naturligt smitte af på omgivelserne.  
Uanset om man vælger shamanismen eller en anden spirituel retning, vil et menneske, der søger at stå  i sin egen kraft og udvikle sit fulde potentiale altid virke inspirerende på omgivelserne. Både i de synlige og de usynlige handlinger. 

Shamanisme er livets nektar

Skrevet af Rikke Agersted

bottom of page