top of page

Er du kaldet af den shamanistiske vej?

Elsker du at være i naturen og mærker en ro indeni, når du er omgivet af vind, træer og naturens lyde? Måske har du drømme, spirituelle oplevelser eller andet, som indikerer, at åndeverdenen prøver at fange din opmærksomhed? Det kan også være, at dit hjerte højt og klart fortæller dig, at du skal finde en ny vej for at finde den tilfredsstillelse og glæde i livet, som du drømmer om. Måske ønsker du at være med til at skabe positive forandringer for dyr, Moder Jord og alle de levende væsener, der lider under den udvikling, vi mennesker har været med til at skabe. 

Kaldet kan komme i uendeligt mange former. I Peru er det for eksempel et tegn, hvis et barn fødes i en intakt fosterhinde eller et menneske rammes tre gange af lynet og overlever. 

En personlig vej

Jeg tilbyder et helt unikt træningsforløb (uddannelse) på et år, som vil hjælpe dig til at skabe en dybere, spirituel forbindelse og forståelse for, hvordan den shamanistiske vej kan folde sig ud, når du åbner dit hjerte for verdenen af levende energi.

I arbejdet vil du helt naturligt opleve en udvikling på et dybt, personligt plan. Vi er nemlig nødt til at udvikle os og slippe de gamle perceptioner, hvis vi skal være med til at drømme en ny og smukkere verden. Når man går den shamanistiske vej, ligger der et naturligt ønske om at bidrage til at skabe balance og skønhed i den verden, vi lever i, men det kræver, at vi lægger de tunge ting fra os og lærer at se verden som et smukt sted fuld af muligheder. For ellers kan vi ikke være med til at skabe dem.

Det lærer du

Træningsforløbet vil hjælpe dig med at stå endnu bedre i din egen kraft og få et kærligt, personligt og givende forhold til åndeverdenen, naturen, dine personlige hjælpere og kraftdyr. Du vil også lære at arbejde med trommen, raslen, fjer, røgelse, tobak og flere andre redskaber. Trommerejser, at arbejde i helligt rum samt andre shamanistiske måder at kommunikere med åndeverdenen på er en naturlig del af forløbet.

Træningsforløbet starter to gange årligt, så hold øje med kalenderen, hvis du er interesseret.

Jeg tilbyder en introdag til træningsforløbet noget tid, inden det starter, så det er muligt at høre mere detaljeret om forløbet og få en smagsprøve på nogle af de ting, det indeholder.

Grundkursus, uddannelse eller træningsforløb?

Nogle ville måske kalde det en uddannelse og andre et grundkursus. Med den viden mine lærermestre fra både Syd- og Nordamerika har givet mig, så findes der ikke noget, der hedder et grundkursus eller en decideret uddannelse i shamanisme. Forskellen på en uddannelse / et grundkursus og et træningsforløb er, at de førstnævnte har en afmålt tidsramme og et fastlagt indhold som gør, at du efter x antal undervisningsdage / timer får et stempel på, at du nu er "udlært" indenfor de rammer, der blev sat. Et træningsforløb handler derimod om at blive indført i nogle teknikker og få vist nogle "nøgler" som med tiden kan åbne døre til vidunderlige muligheder og virkeligheder i den åndelige verden. Udover beherskelse af nøglerne, er integration af visdommen bag en ligeså vigtig del af arbejdet. Disse ting læres ikke på afmålt tid.

Trods ovenstående forklaring, bruger jeg også ordet "uddannelse" her på siden, da begrebet resonerer bedre hos de fleste end "træningsforløb".

Lang læringstid

At mestre en teknik, forstå en visdom og bruge en "nøgle" kan tage kort tid for den ene elev og måske årevis for den anden. Man er derfor ikke "udlært", før man mestrer teknikken og kan bruge den i samspil med den visdom, der følger med ansvaret. I de traditionelle shamanistiske kulturer tager det mellem 12 og 25 år at blive "udlært". Det tager tid, engagement og erfaring virkelig at forstå og integrere den shamanistiske visdom.

Lidt som at give en 1. klasses elev en lærebog i biokemi. Bogen kan være en nøgle til forståelse af emnet, men eleven er ikke klar til at forstå læringen med det samme. Det kræver tilegnelse af færdigheder, sprog- og læsekundskaber at bruge "nøglen" på den mest optimale måde.

Hos mig får du et godt og seriøst fundament at arbejde videre med. I ydmyghed og respekt for den shamanistiske vej.

Får man et bevis efter træningsforløbet?

Jeg tilbyder - med al respekt for den gamle lære - et træningsforløb, hvor du som elev får indføring i nogle af de shamanistiske redskaber fra Syd- og Nordamerika, jeg selv har lært. Det er helt op til dig at bruge dem, øve dig og udvikle dine spirituelle sanser. Du får derfor ikke et stempel på, at du nu har gennemført et grundkursus. For det findes ikke. Shamanisme er en kæmpestor, magisk og spirituel verden af traditioner og veje. Der er grundliggende ting, som gennemsyrer alle vejene, men de enkelte kulturer, miljømæssige forhold m.v. omkring vejene har formet hver enkelt shamanistiske traditionen på en helt særegen måde, så der er hundredevis eller måske endda tusindvis af måder at bruge de shamanistiske "nøgler" på. Helt afhængigt af, hvem du lærer fra, og hvilken tradition du følger. Traditionelt har man bevæget sig fra et læringsniveau til et andet gennem initieringer og forskellige udfordringer, som skulle teste novicen, før vedkommende fik lov til at modtage ny læring på et nyt niveau.

 

Shaman er en ærestitel

I de traditionelle samfund er titlen "shaman" en ærestitel, som samfundet giver shamanen, når de anerkender hans virke og kan se, at han har lært de ting, han skal kunne for at bære titlen. At få tildelt titlen svarer til, at vi får lov at bruge en universitetstitel á la cand. scient. eller professor dit og dat. Titlen fortæller sin egen historie om, hvor mange år du har været om at komme dertil. I de shamanistiske samfund går der mange år, før man er værdig til titlen. Det er ikke noget, man kalder sig selv.

Min opgave er at lære dig at bruge nøglerne og den shamanistiske visdom. Det er op til dig at ære dem og bruge dem med respekt for forfædrene, Moder Jord og alt, som er.

Læs om træningsforløbet "Blandt Ånder og Mennesker" her

bottom of page