top of page

Shamanisme

Shamanisme er en ældgammel spirituel måde at arbejde med naturen og åndeverdenen på. Traditionerne kan spores 50.000 år tilbage i tiden og har indtil moderne tid været en nerve af livskraft i de små lokalsamfund overalt i verden. Shamanen har været samfundets helbreder og urtekyndige. Han (eller hun) kunne heale sygdomme i krop, sind og ånd og var i stand til at arbejde på sjæleplan for den enkelte, idet en af hans opgaver var at være til rådighed, når der var brug for det. Derudover har det altid været shamanens job at tage vare på den natur og det miljø, han levede i. 

Ordet "shaman" stammer fra Sibirien og betyder "den der ved". Funktionen har mange forskellige navne overalt i verden, men jeg vælger at bruge ordet shaman og shamanisme her på min side, fordi de fleste forstår betydningen af disse ord.

Dus med åndeverdenen

Shamanen ved, at det guddommelige svarer, når vi kalder, men også at vi skal svare, når det guddommelige kalder på os. Der er utroligt mange tegn og varsler i naturen, som fortæller os om de ting, der sker lige her og nu, er på vej i vores liv eller vi måske blot skal være opmærksomme på i en eller anden forstand. Shamanen kan tale naturens sprog og forstår at tyde dens varsler. 

I sit arbejde får han hjælp fra åndeverdenen. Det kan være åndehjælpere i form af personer, engle, naturånder, dyr eller andre energier, som kan guide og vejlede. Shamanen kommunikerer også med elementerne, Moder Jord, Fader Sol, Bedstemor måne, Stjernefolket og selvfølgelig også med den guddommelige kraft eller Den Store Ånd, som den guddommelige energi også kaldes.

Vi skaber selv vores virkelighed

Helt grundliggende er visheden om, at alt er levende og forbundet med hinanden og den guddommelige kraft. Alt, hvad vi gør, sætter spor i den verden, vi lever i, og det er derfor helt naturligt at arbejde med sig selv og sin perception af virkeligheden. Shamanen ved, at den er et produkt af vores opdragelse, samfund, religion, læring i livet og erfaringer, vi har draget. Alle disse ting er med til at skabe et helt særligt billede af, hvordan verden ser ud. Shamanen ved også, at vi kan ændre denne perception og selv skabe den virkelighed, vi drømmer om. Når vi slipper frygten, vreden, sorgen, smerten eller grundliggende overbevisninger, åbner vi døre til nye muligheder, visioner og veje i livet.

Lysets og kærlighedens forvalter

Shamanisme har historisk set ikke kun handlet om skønhed og balance. Det har nemlig ikke været alle shamaner, der valgte en tydelig vej i lyset, og der har været indbyrdes misundelse, energimæssige kampe, forbandelser og misbrug af viden gennem tiderne. Det er et stort ansvar at tage kraften til sig og bruge den med ydmyghed og visdom. Min vej er i lyset, og det er fra dette sted i mit hjerte, at jeg giver visdommen videre.

Jeg oplever, at de fleste, der vælger den shamanistiske vej, har et naturligt ønske om at bidrage til at skabe balance og skønhed i verden, men det kræver, at vi lægger de tunge ting fra os og lærer at se verden som et smukt sted fuld af muligheder. For ellers kan vi ikke være med til at skabe dem.

Af denne grund er et træningsforløb hos mig ikke bare en overdragelse af viden og teknikker. Det er et forløb, hvor den enkelte bliver udfordret på den perception, vedkommende har med sig, for at vi sammen kan drømme en ny og bedre verden.

Er shamanisme en større del af dit liv?

Hvis du helt naturligt føler et tilhørsforhold med Moder Jord og alt levende, så har du allerede en spirituel tilknytning til verden. Måske vil du gerne lære at arbejde på et dybere plan med åndeverdenen, dine kraftdyr, elementerne, planterne, trommen og alle de andre ting, som er en del af det shamanistiske arbejde. Jeg tilbyder forskellige træningsforløb og workshops, som vil hjælpe dig til at skabe dybere forbindelser og forståelse for, hvordan den shamanistiske vej kan folde sig ud, når vi åbner vores hjerte for verdenen af levende energi. Se hvad jeg tilbyder lige nu her i min kalender.

Læs mere om shamanisme her: artikler shamanisme

bottom of page