top of page

Shamanistisk healing

Shamanistisk healing kan hjælpe dig til at genskabe et harmonisk og balanceret forhold til dig selv og dine omgivelser. 
Der er praktisk talt ingen grænser for hvilke problemstillinger, du kan komme med, idet shamanismen betragter alle tilstande i krop og sind som resultatet af en bagomliggende energetisk ubalance. Fysiske symptomer, sygdom, sorg, følelsesmæssige problemer, kaos og modgang i livet vil fra et shamanistisk synspunkt altid have rod i en energetisk tilstand. Nogle udfordringer er så svære, at de virker dæmoniske eller på anden vis som noget, der kommer fra et mørkt sted. Min erfaring er, at det sjældent er tilfældet. Til gengæld kan ubalancer, sjælelige kontrakter, frygt, vrede, og indgroede mønstre spænde så meget ben i ens liv, at det virker som om, de kommer fra et helt andet sted.

 

Sådan virker det
Shamanistisk healing kan sammenlignes med at luge ukrudt væk i haven. Ønsker man at fjerne en mælkebøtte, er det langt mere effektivt at grave den op med hele roden i stedet for at sprøjte gift eller plukke blomster og blade af, hver gang nye skyder frem. Jeg hjælper dig med at  fjerne roden til problemet, og så snart energien på denne måde er bragt i balance, vil symptomerne på den tidligere ubalance lige så stille forsvinde. Jeg præsenterer dig for de redskaber, du har brug for, men det er dig selv, der skaber forandringerne.

Sommetider har man brug for decideret at få fjernet en fremmed energi, en entitet eller en krystalliseret energi, der skaber ravage. Healing kan også finde sted gennem husrenselse og balancering af energierne i din bolig eller på din grund.

 

Fjernhealing

Hvis klienten er langt fra mig eller ikke har mulighed for at komme direkte, kan vi arrangere en fjernhealing. Det er i princippet præcis det samme, der sker under konsultationen, som hvis vedkommende var til stede. Healing er arbejde på energiniveau. Alt er energi, og alt er forbundet. Ligesom to mennesker kan tale sammen i telefonen eller på Skype, selvom de bor i hver sit land, kan jeg som healer stille ind på den enkeltes energi og arbejde fra et andet sted, end der hvor vedkommende befinder sig. 

Fjernhealing er ligeså kraftfuldt som en healing, hvor vedkommende er til stede. 

Jeg taler med klienten både før og efter healingen og den tid og omsorg, jeg lægger i arbejdet er den samme. 

Fjernhealing giver derfor helt andre muligheder for at få hurtig hjælp ved sygdom, hospitalsindlæggelser, rejser e.l.


Shamanistisk healing kan hjælpe dig med

- traumer og voldsomme begivenheder, der ikke er bearbejdet
- mønstre der gentager sig i dit liv
- rodløshed

- bearbejdning af sjæletab
- problemer med at slippe sorg, vrede eller andre tunge følelser

- søvnløshed, indsovningsvanskeligheder og mareridt
- fysisk sygdom – herunder også gentagne infektioner eller sygdomstilstande
- at genskabe følelsen af at hvile i din krop; at have balance og ro i sjælen
- at finde mål og retning i livet
- at udvikle din egen spiritualitet
- at heale din sjæl og fysiske krop 

- at få kontakt til dine åndehjælpere og kraftdyr

- at finde de frø på sjæleplan, som endnu mangler at spire og vokse sig smukke og stærke

- at genfinde kontakten til Moder Jord og naturen omkring dig

- at skabe det liv, du ønsker for dig selv


Shamanistiske healingteknikker:
- sjælehentning

- Animo Wahay (Q'ero folkets måde at hente tabte sjælefragmenter på)
- sjælerejser
- offerpakker / despachio / haiwarikhuy

- limpia (ægrensning)

- hoocha mikhuy
- renselse og balancering af kroppens energi
- fjernelse af flydende og krystalliserede energier i kroppen
- renselse af huse o.l. med efterfølgende energibalancering

- trommerejser

- fjernelse af uhensigtsmæssige, sjælelige kontrakter

- skabelse af nye, fordrende kontrakter på sjæleplan

- ceremonier

- ritualer

- bøn
- og meget andet…

bottom of page