top of page
Blandt ånder og mennesker
- bliv en af Moder Jords lysende krigere

Blandt ånder og mennesker er et shamanistisk træningsforløb, der giver dig alle redskaberne til at tage aktivt del i det store spirituelle skift, der sker lige nu. Du vil lære, hvordan du healer. Både dig selv, Moder Jord og relationen mellem jorden og mennesker. 

Vigtigst af alt er dog det personlige forhold, du vil skabe til naturånderne, Moder Jord, Fader Sol, Fader Himmel, Moder Vand og Moder Vind. 

Du vi lære din Itu Apu og føde Pacarina at kende - dine naturforældre - der ligesom spirituelle vejledere og kraftdyr er knyttet til vores liv her på Jorden for at hjælpe og vejlede os. Forbindelsen til disse naturkræfter, er ifølge Q'ero folket den vigtigste i vores liv. 

Gennem et års træning vil du lære nogle af de fineste energi-værktøjer at kende, og du vil lære at kommunikere med naturen og naturånderne på mange planer.

Denne uddannelse er en helt unik kombination af flere shamanistiske traditioner, med et dybt fundament i Q'ero folkets visdom og fantastiske måde at arbejde med energi på. Dette er den Ny Tids Uddannelse.

Q'eroerne er efterkommere af de gamle Inkaere.

Healing af Moder Jord

Den shamanistiske vej giver dig redskaber til på et dybere plan at være med til at heale Moder Jord. Hun har brug for al den hjælp, hun kan få i disse år. Jo flere mennesker, der vælger at gå denne smukke vej og genetablere et forhold til naturen, jo flere er med til at bidrage i skabelsen af den Ny Tid.

Ifølge Inkaprofetierne blev verden vendt energetisk på hovedet d. 21. december 2012, og vi er i gang med at skabe en ny energifrekvens på jorden, som er næret i langt højere grad af de feminine værdier som omsorg, tolerance, respekt, næstekærlighed og indlevelse. 

Lige nu lever vi på 3. niveau energimæssigt. Et niveau, som Q'eroerne kalder "ungdommens niveau". Den menneskelige adfærd minder om den, vi ser hos unge mennesker. Den er præget af mange følelser, konflikter og et generelt større fokus på sig selv fremfor fællesskabet. Den Ny Tid manifesteres på 4. niveau, som kaldes "voksenalderen". Her vil vi som individer blive mere ansvarsbevidste og hver især tage endnu større ansvar for vores måde at være til stede i verden på. Her bliver fællesskabets og Jordens trivsel retningsgivende langt mere end de egoistiske behov.

Undervisningen på dette uddannelsesforløb er 4. niveaus visdom. Det er de redskaber og de indsigter, vi naturligt vil implementere i vores liv på 4. niveau, og som hjælper os med at leve i harmoni og balance med verden omkring os. Både dyr, mennesker, planter og alle naturånderne.

Healing af dig selv

For Q'ero shamanerne er den spirituelle hygiejne ligeså vigtig som den fysiske. Vi mennesker er gode til at bade, holde vores tøj rent og pænt og i det hele taget fremstå ordentligt udadtil. Men den vigtigste rensning er den spirituelle. 

Du lærer på uddannelsen, hvordan du renser dig selv og dit energifelt for tung energi. Både ved hjælp af naturånderne og de kræfter, der er så levende og viise omkring os, men også ved hjælp af dit eget energisystem, og de redskaber, du fra naturens hånd har med dig.

 

Hvem kan deltage?

Træningsforløbet er målrettet de, der føler sig kaldet til at gå den shamanistiske vej og som har lyst til i højere grad at bidrage til Moder Jords healing.

Du behøver ingen forudgående kendskaber til shamanisme, eller også har du allerede fået noget erfaring med denne vej fra andre undervisere. Uanset hvad, vil du helt sikkert lære noget nyt og få vist helt nye sider af den shamanistiske vej, end du allerede kender. Mine lærermestre kommer fra Syd- og Nordamerika og har lært mig utrolig mange spændende ting, som jeg gerne vil dele med dig.

 

Klar til forandring?

Udover indføring i det shamanistiske arbejde, teknikker og kosmologi, vil vi også arbejde mere personligt med de mønstre og overbevisninger, som hver enkelt er formet af. Alle har en bagage med sig i form at læring, holdninger, indsigter og oplevelser, som har givet os en helt bestemt perception af verden. Det shamanistiske arbejde udfordrer denne perception og søger at heale og balancere de ting, som ikke tjener os eller hindrer os i at udnytte vores fulde potentiale som mennesker.

 

For at kunne kommunikere med et rent, åbent hjerte er man nødt til at se på de filtre af frygt, sorg, modvilje, smerte og lignende følelser, som man ser verden igennem. Dette er hvad Q'ero folket kalder tung energi. På den måde kan man højne sin egen energivibration og dermed aktivt blive en del af den nye tids fællesskab, hvor der arbejdes fra hjertet med de lys og kærlighed, og hvor der ikke længere er plads til den personlige smerte, hvis vi skal hjælpe Moder Jord og gøre en aktiv forskel i verden.

 

At sige ja til dette træningsforløb betyder, at du siger ja til forandringer i dit liv, som vil ændre dig for altid. For når hjertet åbnes, og vi lærer at kommunikere fra et rent hjerte i omsorg og kærlighed, kan vi ikke længere vende tilbage til den, vi var før.

 

Hvad får du ud af det?

Du vil lære at heale og kommunikere med naturen. 

Gennem ritualer, ceremonier, træning, øvelser og arbejde i naturen vil du lære at kommunikere med åndeverdenen, naturen og dine personlige hjælpere. 

Da vi blandt andet kommer til at arbejde med trommerejser og lignende shamanistiske metoder, er det vigtigt, du anskaffer dig en tromme eller en rasle, hvis ikke du allerede har en af delene. Raslen kan bruges i stedet for trommen og er et billigere alternativ. Dog ikke mindre kraftfuld.

Derudover vil du lære at bruge flere af de shamanistiske redskaber i form af tromme, rasle, fjer, tobak, røgelse m.v.

Når du lærer disse ting, vil din verden forandres, og du vil helt naturligt komme til at stå stærkere i din egen kraft. Healing, balance og dybere indsigt om dig selv er blot nogle af de sidegevinster, der er ved at gå denne vej.

Du får en indsigt i de traditioner, som mine lærermestre fra Syd- og Nordamerika har lært mig.

Med denne uddannelse får du 23,5 dages intensiv undervisning samt gratis, telefonisk supervision undervejs i uddannelsen, når du har behov for det. Derudover oprettes der en lukket Telegram gruppe, hvor holdet kan kommunikere med hinanden mellem modulerne.

Du vil desuden få mulighed for at deltage i nogle af de ceremonier, jeg afholder løbende henover året til halv pris, så længe du studerer hos mig.

 

Hvor meget skal du engagere dig?

Træningsforløbet skal betragtes som en grundlæggende indføring i grundliggende og nødvendige shamanistiske metoder og vil forløbe over et år.

Undervisningen foregår i moduler lagt over et år, som du forpligter dig til at komme til. Det er vigtigt, at du deltager alle gangene.

Går du glip af et modul grundet sygdom, forventes det, at du følger op med de andre elever, for at få indblik i det, du ikke nåede at lære. Det er også en super mulighed for de andre for at øve det tillærte.

Der bliver en del hjemmearbejde mellem hver gang. Regn med omkring en halv time dagligt (nogle gange lidt mere), samt engang imellem en halv dag, som skal afsættes til en særlig proces. Det vil ske omkring 10 - 12 gange henover året.Det er virkelig vigtigt, at du sætte den fornødne tid af, da du ellers ikke lærer det, du skal. Det shamanistiske arbejde er ikke noget, man kan læse eller lytte sig til. Den ægte forståelse og beherskelse af arbejdet sker kun ved personlig praktiseren. 

Har du ikke lyst til at engagere dig på denne måde, er træningsforløbet ikke det rette for dig.

Så mærk efter om dette virkelig er den vej, du ønsker at gå.

Jeg opfordrer til, at holdet mødes mindst én gang mellem hvert modul for at træne energiarbejdet med hinanden og få en snak om det tillærte for at uddybe forståelsen.

Praktisk information

Uddannelsen vil foregå på Den Shamanistiske Vejs adresse og forskellige steder i naturen.

Der er plads til 8 personer på holdet.

Datoerne fremgår af kalenderen.

Pris

Uddannelsen koster 25.000 kr. for et helt års træning samt løbende opfølgning i en privat Telegram gruppe, hvor holdet kan sparre og dele med hinanden.

Du betaler enten hele beløbet med det samme for at holde din plads eller lægger et tilmeldelsesgebyr på 10.000 kr. ved tilmeldingen, og indbetaler resten af beløbet senest 5 dage inden uddannelsen starter op.

Ønsker du at betale i rater i stedet, skal du lægge et tilmeldelsesgebyr på 10.000 kr. ved tilmeldingen for at reservere din plads, og derefter 10 månedlige rater på 2.000 kr. Ialt koster denne løsning 30.000 kr.

Tilmeldelsesgebyret er ikke refunderbart.

Er du interesseret, men har udfordringer med tilmeldingsgebyret, så kontakt mig for en snak om en mulig løsning.

Moder-Jord-healing-shamanisme.png
bottom of page